מתוך האתר HamirkazPerth.org
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
פרת', מערב אוסטרליה אוסטרליה | שינוי

נובמבר - דצמבר 2019

Calendar for: Chabad of Western Australia 11 Garson Court, Perth, WA 6062 Australia   |   יצירת קשר
יום שלישי, 12 נובמבר 2019
י״ד חשון ה׳תש״פ
יום רביעי, 13 נובמבר 2019
ט״ו חשון ה׳תש״פ
יום חמישי, 14 נובמבר 2019
ט״ז חשון ה׳תש״פ
יום שישי, 15 נובמבר 2019
י״ז חשון ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 18:35
יום ראשון, 17 נובמבר 2019
י״ט חשון ה׳תש״פ
יום שני, 18 נובמבר 2019
כ חשון ה׳תש״פ
יום שלישי, 19 נובמבר 2019
כ״א חשון ה׳תש״פ
יום רביעי, 20 נובמבר 2019
כ״ב חשון ה׳תש״פ
יום חמישי, 21 נובמבר 2019
כ״ג חשון ה׳תש״פ
יום שישי, 22 נובמבר 2019
כ״ד חשון ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 18:42
יום ראשון, 24 נובמבר 2019
כ״ו חשון ה׳תש״פ
יום שני, 25 נובמבר 2019
כ״ז חשון ה׳תש״פ
יום שלישי, 26 נובמבר 2019
כ״ח חשון ה׳תש״פ
יום רביעי, 27 נובמבר 2019
כ״ט חשון ה׳תש״פ
יום חמישי, 28 נובמבר 2019
ל חשון ה׳תש״פ
יום שישי, 29 נובמבר 2019
א כסלו ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 18:48
יום ראשון, 1 דצמבר 2019
ג כסלו ה׳תש״פ
יום שני, 2 דצמבר 2019
ד כסלו ה׳תש״פ
יום שלישי, 3 דצמבר 2019
ה כסלו ה׳תש״פ
יום רביעי, 4 דצמבר 2019
ו כסלו ה׳תש״פ
יום חמישי, 5 דצמבר 2019
ז כסלו ה׳תש״פ
יום שישי, 6 דצמבר 2019
ח כסלו ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 18:54
יום ראשון, 8 דצמבר 2019
י כסלו ה׳תש״פ
יום שני, 9 דצמבר 2019
י״א כסלו ה׳תש״פ
יום שלישי, 10 דצמבר 2019
י״ב כסלו ה׳תש״פ
יום רביעי, 11 דצמבר 2019
י״ג כסלו ה׳תש״פ
יום חמישי, 12 דצמבר 2019
י״ד כסלו ה׳תש״פ