מתוך האתר HamirkazPerth.org
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
פרת', מערב אוסטרליה אוסטרליה | שינוי

מאי - יוני 2020

Calendar for: Chabad of Western Australia 11 Garson Court, Perth, WA 6062 Australia   |   יצירת קשר
יום שני, 25 מאי 2020
ב סיון ה׳תש״פ
יום שלישי, 26 מאי 2020
ג סיון ה׳תש״פ
יום רביעי, 27 מאי 2020
ד סיון ה׳תש״פ
יום שישי, 29 מאי 2020
ו סיון ה׳תש״פ
מדליקים את נרות השבת / חג בשעה 17:03
 Off  Download
10:00 - 13:00
יום ראשון, 31 מאי 2020
ח סיון ה׳תש״פ
יום שני, 1 יוני 2020
ט סיון ה׳תש״פ
יום שלישי, 2 יוני 2020
י סיון ה׳תש״פ
יום רביעי, 3 יוני 2020
י״א סיון ה׳תש״פ
יום חמישי, 4 יוני 2020
י״ב סיון ה׳תש״פ
יום שישי, 5 יוני 2020
י״ג סיון ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 17:01
שבת, 6 יוני 2020
י״ד סיון ה׳תש״פ
צאת השבת 17:59
 Off  Download
8:00 - 13:00
יום ראשון, 7 יוני 2020
ט״ו סיון ה׳תש״פ
יום שני, 8 יוני 2020
ט״ז סיון ה׳תש״פ
יום שלישי, 9 יוני 2020
י״ז סיון ה׳תש״פ
יום רביעי, 10 יוני 2020
י״ח סיון ה׳תש״פ
יום חמישי, 11 יוני 2020
י״ט סיון ה׳תש״פ
יום שישי, 12 יוני 2020
כ סיון ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 17:01
שבת, 13 יוני 2020
כ״א סיון ה׳תש״פ
צאת השבת 17:59
 Off  Download
8:00 - 13:00
יום ראשון, 14 יוני 2020
כ״ב סיון ה׳תש״פ
יום שני, 15 יוני 2020
כ״ג סיון ה׳תש״פ
יום שלישי, 16 יוני 2020
כ״ד סיון ה׳תש״פ
יום רביעי, 17 יוני 2020
כ״ה סיון ה׳תש״פ
יום חמישי, 18 יוני 2020
כ״ו סיון ה׳תש״פ
יום שישי, 19 יוני 2020
כ״ז סיון ה׳תש״פ
הדלקת נרות בשעה 17:02
שבת, 20 יוני 2020
כ״ח סיון ה׳תש״פ
צאת השבת 18:00
 Off  Download
8:00 - 13:00
יום ראשון, 21 יוני 2020
כ״ט סיון ה׳תש״פ
יום שני, 22 יוני 2020
ל סיון ה׳תש״פ
יום שלישי, 23 יוני 2020
א תמוז ה׳תש״פ
יום רביעי, 24 יוני 2020
ב תמוז ה׳תש״פ
יום חמישי, 25 יוני 2020
ג תמוז ה׳תש״פ